Stomatologia Zabrze

Definicja implantologii stomatologicznej

Stomatologia Zabrze
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotetyka stomatologic.

Widok do druku:

Stomatologia Zabrze