Fotowoltaika i kilka faktów z Wikipedii

fotowoltaika dofinansowanie piła fotowoltaika dofinansowanie piła
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowan.