skuteczne pozycjonowanie białystok

permission marketing) opracowaną przez Setha Godina

Inbound marketing jest bezpośrednio związany z koncepcją tzw. marketingu za przyzwoleniem (z ang. permission marketing), opracowaną przez Setha Godina, zgodnie z którą, odbiorca danego przekazu marketingowego sam musi wyrazićPublic/images/030.jpgDodane: 25-11-2018 02:35

Powrót do pełnej wersji: skuteczne pozycjonowanie białystok